Oferta studiów

Studia podyplomowe, organizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami wraz z Partnerem strategicznym firmą Comarch S.A., kierowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje w zakresie controllingu procesów produkcyjnych, raportowania ich efektywności w ramach zaawansowanej sprawozdawczości bazującej na narzędziach analityki finansowej, a także do osób znajdujących się na stanowiskach kierowniczych lub planujących awans na takie stanowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Program studiów z zakresu Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych został stworzony w odpowiedzi na obecne zapotrzebowanie rynku. W ramach programu proponujemy uczestnikom studiów cały wachlarz narzędzi, które są obecnie używane w controllingu procesów produkcyjnych wraz z zaawansowaną analizą ekonomiczno-finansową. Obejmuje on zarówno część teoretyczną i związaną z nią część praktyczną, która częściowo będzie wykładana przez specjalistów firmy Comarch – „globalnego integratora, twórcy innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych”.
Program studiów został opracowany w oparciu o dwa obszary merytoryczne. Pierwszy obszar merytoryczny koncentruje się na przedmiotach w zakresie controllingu oraz systemu rachunkowości zarządczej prowadzonej na potrzeby analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego, stanowiącej też podłoże dla menedżerów do podejmowania decyzji operacyjnych, taktycznych, a także co najważniejsze – strategicznych - dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Drugi obszar to blok przedmiotów związanych z informatyką wspomagającą analitykę finansową. Obszar ten obejmuje metodologię oraz programy komputerowe, które są obecnie powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa produkcyjne w celu poprawy sprawności działania oraz sprawności dostarczania znaczących danych finansowych.

Lista przedmiotów I

• Zasady ewidencji danych finansowych
• Sprawozdawczość menadżerska
• Finanse menadżerskie
• Controlling w przedsiębiorstwie
• Modelowanie finansowe
• ERP rejestracja danych w obszarach księgowych i controllingowych
• Podstawy zarządzania projektami
• Ocena realizacji projektów

Lista przedmiotów II

• Hurtownie danych i modelowanie wielowymiarowe
• Eksploracja danych
• Analiza danych w Power BI
• Programowanie VBA dla MS Excel
• SQL – efektywne tworzenie zapytań na bazach danych
• Narzędzia i języki programowania wykorzystywane w analizie danych

Informacje dodatkowe

Zajęcia będą się odbywały w AGH w trybie weekendowym (sobota, niedziela), co dwa-trzy tygodnie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również prowadzenie zajęć w formie zdalnej.
Opłata za studia nie pokrywa wyżywienia i zakwaterowania.

Ważne informacje

Czas trwania: 2 semestry (od XI 2023 r. do VI 2024 r.)

Termin zgłoszeń: Zgłoszenia są przyjmowane do 3.11.2023 r.

Wymagane dokumenty:
• formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
• odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

Tryb zgłoszeń: Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą. Na kopercie proszę dopisać Studia Podyplomowe AFiCPP. Skany dokumentów należy przesłać na adres mailowy: abator@agh.edu.pl Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc: 13 – 25 osób

Opłaty: 5500 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)
Numer rachunku bankowego zostanie podany uczestnikom po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Wyślij zgłoszenie

Projekt naszych studiów podyplomowych realizowanych wspólnie przez AGH i Comarch stanowi alians doświadczenia nauki i biznesu. Takie połączenie, można by ująć, metodologii controllingu wraz z praktycznymi aspektami jego informatycznego wsparcia zapewnia bieżącą efektywność pracy dla analityków biznesu i kontrolerów, ale również dla osób wdrażających takie rozwiązania na zlecenie. Jednocześnie potrzeby dzisiejszej przedsiębiorczości przekonują, że jakość i sposób zarządzania danymi na potrzeby zarządczego modelu przedsiębiorstwa dają szanse na skuteczne budowanie jego wartości. Mam pewność, że absolwenci naszych studiów będą przygotowani na takie wyzwania na skutek rozwoju swoich kompetencji" - Arkadiusz Kustra, Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

"Często przedsiębiorstwa IT kojarzone są jako miejsce zatrudnienia tylko dla programistów, deweloperów czy inżynierów systemowych. A praca w firmie informatycznej daje wiele innych możliwości i oferuje różnorodne ścieżki kariery. W Comarch coraz więcej wakatów otwieramy na stanowiska związane z marketingiem, finansami oraz projektowaniem systemów IT. W strukturach firmy zatrudnienie znajdą również analitycy a także specjaliści ds. rozwoju biznesu czy produktu" - Michał Stadnicki, Business Intelligence Business Unit Manager Comarch S.A.

"Coraz większe znaczenie ma gospodarka oparta na wiedzy, a branża technologiczna stanowi jej mocny fundament. Comarch od blisko 30 lat tworzy innowacyjne narzędzia informatyczne dla przedsiębiorstw i nasi pracownicy mają duże doświadczenie we wdrażaniu oraz obsłudze systemów wspierających działalność biznesu. Chcemy się tą wiedzą podzielić ze słuchaczami studiów podyplomowych i przekazać im jak najwięcej praktycznych informacji na temat zastosowania informatyki w biznesie oraz korzyści, jakie daje digitalizacja. Jestem przekonany, że umiejętności, jakie zdobędą podczas zajęć obudzą w nich ciekawość świata informatyki oraz zachęcą do związania swojej kariery zawodowej z branżą IT" - Jarosław Olsza, Dyrektor Business Unit ERP XL Comarch S.A.

"W dzisiejszych czasach analitycy finansowi wykorzystują dane zewnętrzne i alternatywne do podejmowania lepszych decyzji nie tylko na rynku finansowym czy inwestycyjnym, ale również w procesach przemysłowych. Pozyskana wiedza wynikająca ze sprzężenia dwóch obszarów, analityki i controlingu procesów przemysłowych oraz zaawansowanych narzędzi informatycznych do eksploracji i analizy danych, pozwala osiągnąć przewagę absolwentom oferowanych studiów nad innymi kandydatami na rynku pracy" - Artur Bator, Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

Zgłoszenia przyjmuje

dr inż. Artur Bator

Skip to content